Анализ на пазарните възможности

Posted in


Анализ на пазарните възможности – всяка компания действа в сложна среда и за всеки потребител от тази среда продуктите трябва да имат ценностна значимост.В противен случай организацията неможе да се развие.На базата на маркетинга можем да управляваме процесите на организацията,като процеса се осъществява чрез:

- системи за маркетингова информация и маркетингови изследвания
- анализ на маркетинговата среда

- анализ на пазара и индивидуалните потребители

- анализ на пазарите на предприятието,оценката на маркетинговите възможности на организацията,спрямо целите и ресурсите

Маргетинговата среда има много възможности,но е трудно да преценим коя би подхождала най-добре на организацията.Пазарните възможности обикновенно пораждат множество идеи и задачата на маркетолога е да открие възможно най-добрите от всички добри и да исъзнае пазарните възможности,разкриващи се пред организацията,като цяло.

2.Избор на целеви пазари – избора се състои главно от 2 до 4 етапа
- измерване и прогнозиране на търсенето – тук се оценяват сегашния и бъдещ размер на пазара

- сигментиране на пазара – това е процес по разбиването на потребителите на групи,възоснова в различието на нуждите,характеристиките на поведението на потребителите.Разграничението също можем да направим по райони,пол,възраст и т.н.

- избор на целеви пазарни сигменти – един и същи пазар може да има 1 или повече сигмента.Компанията трябва да реши на кой да излезе или кой да излезе на няколко едновременно.

- позициониране стоката на пазара – позиционирането трябва да става на база изясняване на причините и подбудите,довели до покупка на стоката или с какво се отличават стоките една от друга.

This entry was posted at 7:22 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments