Функции на маркетинга

Posted in


Функции на маркетинга.
Две групи: общи и специфични.
А. Общи:
1. Пазарни – фирмата да познава пазара, на който оперира.
2. Производствени – да осигурява производство на търсени продукти.
3. Пласментно –продажбена – да осигури пласмента и продажбата на произведените продукти до мястото на потребителя.
4. Рекламна (комуникационна)
5. Иновационна – въвеждане на нови продукти (усъвършенстване на стари)
6. Икономическа – контрол върху приходите и разходите.
Б. Специфични:
Набиране на маркетингова информация; внедряване на търсени продукти; анализ на конкурентите и др., свързани с цялостното планиране, организиране и контрол на маркетинга.

This entry was posted at 6:36 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments