Видове маркетинг

Posted in

Видове маркетинг
В зависимост от това на кого продаваме, дали са организации или домакинства разграничаваме потребителски и индустриален маркетинг.
Потребителски маркетинг – Маркетинговото въздействие се насочва към крайните потребители. Това са отделни лица и семейства, които купуват и потребяват продукти за задоволяване на своите лични нужди;Индустриален маркетинг – Тук стоките са със специално предназначение и купувачите проявяват специфични изисквания към тях. Специфичен е и самият механизъм на вземане на решения за покупка.
В зависимост от това какво продаваме разграничаваме Маркетинг на услуги и Маркетинг на стоки.Маркетинг на услугите – насочва се към задоволяване на търсенето от организации и лица на различни материални услуги и нематериални обслужващи дейности. Тук се отнасят преди всичко битовото обслужване на населението – различни видове ремонти на битови уреди. От не по-малко маркетингови усилия се нуждаят нематериалните услуги на съдилищата, болниците, пожарната охрана, пощата, информационите, счетоводните, мениджърските, развлекателните и пр.
Видове маркетинг на услугите:
− образователен маркетинг;
− маркетинг на нестопански организации;
− банков маркетинг;
− политически маркетинг;

Характеристики:
- Не се използват посредници при доставка;
- Нематериален характер (няма опаковка);
- Уникалност;
- Производството и потреблението протичат едновременно;
- Няма прехвърляне на собственост;

В зависимост от това къде се прави маркетинга се разграничават национален маркетинг и международен маркетинг.

This entry was posted at 6:37 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments