Маркетинхов Mix

Posted in


Маркетингов mix. За първи път през 1957 г. Нил Бордън го въвежда като концепция. Той е насочен към търсене на синтезиран набор от марк. инструменти, с които да се въздейства ефективно върху потребителя с цел да се постигнат определени марк. цели и печалба. Няма универсален, но има класически ММ – на 4 „р”-та(продукт, пласмент, промоция, цена).
1. Продукт – материален или нематериален – характеризира се с качество, опаковка, сервиз и др.;
2. Пласмент – два елемента: марк. канали и марк. логистика (транспорт, логистика и др.).
3. Комуникация – набор от средства за комуникация с пазара (интерактивна – двупосочна). Включва 5 елемента: реклама (еднопосочна), ПР (интерактивна), лични продажби (директен контакт продавач-купувач), насърчаване на продажбите (сезонни намаления, клиентски карти, точки, ваучери), директен маркетинг (водещ е потребителя).
4. Цена – единственият елемент в микса, който носи приходи и тр. да покрие разходите за др. 3 „р”-та. Ценови отстъпки (рабати).

This entry was posted at 6:34 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments