Стратегии за конкурентна борба във възникващи отрасли

Posted inСтратегии за конкурентна борба във възникващи отрасли

Такъв тип отрасли се характеризират с това, че:
- Имат голям потенциал за растеж на продажбите.
- Характерни са неустановени правила за поведение, за това как ще се прави бизнеса или как ще функционира пазара.
- Характерно е и това, че много от технологичните решения са патентовани, достъпа до тях е ограничен. Това поставя в привилигировано положение, притежателите на това право.
- Налице е несигурност за това кои технологични решения ще се утвърдят, кои характеристики на продуктите или техни нови варианти ще се наложат.
- В такива отразли все още няма стандарти.
- Качеството на продуктите не е стабилизирано и не е възможно да се правят сравнения.
- Фирмите не разполагат с информация за конкурентите, за динамиката на промените в потребностите, за това колко бързо ще се разширява пазара и до каква степен това е възможно.
- Характеризират се с нарастване на обема на производството в рамките на определен период, при което ще се прояви ефекта от мащаба и ефекта от натрупания опит.
- Пазарът на такъв тип отрасли се характеризира и с това, че много купувачи са объркани от нюансите на новите продукти. Това ги кара да изчакват. Имат склонност да отлагат покупките.
- Бариерите за влизане са ниски.
- Възможно е да възникнат трудности при доставка на суровини и материали.
Тук приемането на решение е много трудно. Тези характеристики са и предизвикателство и шанс и риск за всяка конкретна организация.
На базата на проучвания за успеха на много такива фирми са формулирани следните възможни стратегии:
1) фирмата да поеме определен риск, например да снижи цената. Ако тази стратегия е успешна, тя ще стане лидер в отрасъла, при условие че потребителите приемат продуктите и и станат лоялни купувачи.
2) Фирмата да се стреми към постоянно осъвършенстване на продукта като качество и характеристики.
3) Да търси нови групи купувачи. Бързината в действието е особено важна, когато технологията, която ще се използва, както и параметрите на продукта са вече изяснени.
4) Да се използват ценови отстъпки, с оглед привличане на следващ слой купувачи.

This entry was posted at 6:39 ч. and is filed under . You can follow any responses to this entry through the .

0 comments